E-gradiva

E-gradiva s področja okolja:

Številni prostodostopni učbeniki s področja okolja so nastali v okviru projekta Impletum. Več o projektu in učbenike, lahko najdete na spletni strani http://www.zavod-irc.si/sl/gradiva/

E-gradiva za srednjo šolo

E-les: biološke lastnosti lesa in uporaba lakov: www.egradiva.si; predmeti: 1. letnik SSI – lesarski tehnik Tvoriva; kontakt: anastazija.mramor(at)guest.arnes.si, Šolski center Ljubljana

e-Študij okolja: http://distance.pfmb.uni-mb.si/course/category.php?id=7; predmeti: 4. LETNIK GIMNAZIJE,PREDMET ŠTUDIJ OKOLJA, ana.vovk(at)uni-mb.si, Filozofska fakulteta, Univerza v Mariboru

E-gradiva za predmet kemija v 1.letniku gimnazije: www.minet.si/egradiva; predmeti: 1. letnik, kemija, gimnazija, nzakrajsek(at)minet.si, MINET-IE, zavod za spletno izobraževanje

E-gradiva za osnovno šolo

E-kemija v 8. razredu: http://www.osbos.si/e-kemija/; predmeti: 8. razred devetketke, kemija, kontakt: tomaz.pavlakovic(at)guest.arnes.si, OŠ Belokranjskega odreda Semič

Okolje in jaz 3 - interaktivne prosojnice: http://www.modrijan.si/solski; predmet: spoznavanje okolja v 3. razredu osnovne šole, zvonka.kos(at)modrijan.si, Modrijan založba, d.o.o.

e-UČNA GRADIVA za PREDMET SPOZNAVANJA OKOLJA v 3. razredu: http://distance.pfmb.uni-mb.si/course/category.php?id=7, predmeti: 3. razred devetletne OŠ, Spoznavanje okolja, marko.marhl(at)uni-mb.si, Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta Maribor

Biologija - NAŠE TELO: ZGRADBA IN DELOVANJE: www.egradiva.si, predmet: biologija - 9. razred OŠ, biologija - modul Biologija človeka Srednje strokovno izobraževanje, stane.vidmar(at)guest.arnes.si, Srednja šola Jesenice

Biologija kot znanost in veda: http://www.svarog.si/biologija/; predmet: biologija, 8. razred, gregor.godec(at)svarog.org, Svarog Miklavž na Dravskem polju

E-kemija: Kemija, www.kii2.ntf.uni-lj.si/e-kemija; predmeti: Kemija, 8., 9. razred OŠ, kemija - 9.razred IP,  Kemija za gimnazije - 1., 2., 3. letnik, Izbirne vsebine (35 ur), 3. letnik Naravoslovje, 6., 7.razred metka.vrtacnik(at)guest.arnes.si, Univerza v Ljubljani (Naravoslovnotehniška fakulteta)
 
Uporaba mikroskopa in mikroskopiranje v osnovni šoli (http://www.ucenje-on.net, predmet: Biologija; 8. in 9. razred; Naravoslovje in tehnika: 4. razred, Naravoslovje: 6. in 7. razred, kontakt: jure.kramar(at)guest.arnes.si, OŠ Polhov Gradec)