E-gradiva za predmet: Učinkovita raba in obnovljivi viri energije
Predmet in stopnja: Učinkovita raba in obnovljivi viri energije, Višješolski študijski program Elektroenergetika
Avtorji: Bojan Žnidaršič, Branko Družina, Nejc Zakrajšek

Učbenik Učinkovita raba in obnovljivi viri energije je nastal na podlagi izkušenj svetovanja okrog 2000 občanom med 15 letnim energetskim svetovanjem v mreži ENSVET, več kot 600 člankov v različnih - pretežno lokalnih in regionalnih medijih -, sedemletnih izkušenj predavatelja na višji strokovni šoli, smer komunala, ter izkušenj iz več kot 300 predavanj doma in v tujini. Vodilo dela je bilo na zapomljiv način prenesti zakonitosti učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije na raven razumljivosti, uporabnosti, koristnosti, ekonomike, soodvisnosti in okoljske sprejemljivosti ter možnosti aplikacije doma in razumevanje odnosa vzrok – posledica. Poleg osnovnih tekstov – strukturiranih po poglavjih – je v učbeniku veliko slikovnega materiala. Ta – po načelu ena slika pove več, kot 1000 besed – ilustrira primere dobre prakse (pravilnih rešitev), kot tudi nepravilnih rešitev, ki so za učenje celo bolj sugestibilne in zato primernejše. Učbenik ni bil pisan kot priročnik, temveč je sledil načelom trajnostnega razvoja, kjer so področja ekonomije, okolja in sociale enakopravni stebri vsake družbe. S tega stališča želi tudi spodbujati aktivno državljanstvo in (samo)zavedanje, da smo do planeta Zemlje odgovorni vsi.

Seznam poglavij

Uvod
Oblike in zakonitosti energije
Energetska odvisnost Slovenije
Energija in okolje
Kogeneracija
Oskrba z elektricno energijo
Ucinkovita raba energije osnove
Ucinkovita raba energije Detajli
Ucinkovita raba energije Hise
Svetila
Okna Osnove
Okna Sestavni elementi oken
Okna Montaza oken
Kjer nam najpogosteje spodrsne
Indikatorji
Fosilna goriva
Obnovljivi viri energije osnove
Sonce
Lesna biomasa
Inovacije
RAstlinska biomasa
Toplotna crpalka
Vrste obnovljivih virov
Veter
Bioplin
Energetski trendi
Strokovne financne in drzavljanske podpore
Dezevnica
Obnova starejse hise
Zakonodaja
Ciljno spremljanje rabe energije