Slovarček

Koliformne bakterije

Koliformne bakterije živijo v naravi in črevesju človeka in živali, zato jih najdemo v fekalnih odplakah. Število teh bakterij je kazalec onesnaženja neke vode ali hrane s fekalnimi odpadki.