Slovarček

Ultramarin

Ultramarin sodi med silikatne minerale.

Ultrardeča svetloba

Ultrardeča svetloba se imenuje tudi infrardeča svetloba.

Ultravijoličen (UV)

Ultravijoličen označuje nevidno elektromagnetno valovanje, na koncu vijoličnega vidnega spektra, z valovnimi dolžinami med 360 nm in 10 nm. UV svetlobo zelo zadrži steklo in zračna plast, ko prihaja od Sonca.

Ultravijolična svetloba

Sončna svetloba je elektromagnetno valovanje, ki ga razdelimo na vidno svetlobo, rentgenske žarke, infrardeče žarke, radijske valove, gama žarke ter ultravijolične žarke. Normalno na zemeljsko površino prihaja določena količina UV žarkov, uničenje ozonske plasti pa je povzročilo ozonsko luknjo in večkratno povečanje UV svetlobe na površini. UV svetloba je v večjih količinah škodljiva za življenje…

Ultrazvok

Ultrazvok je zvok s frekvencami med 20.000 Hz in GHz in ga človeško uho ne zazna.

Umbra

Ime umbra se uporablja za kostanjevo rjavo barvo, ki sodi v skupino manganovih in železovih obarvanih spojin. Pridobivajo jo s praženjem naravne zmesi, ki vsebuje manganov in železov (III) oksid ter aluminijev oksidhidrat.

Umeten magnet

Umeten magnet nastane, če v telesu na kateri koli način vzbudimo magnetno stanje, npr. če z jeklenim magnetom vlečemo po nemagnetnem jeklu; če kos železa postavimo blizu močnega magneta ( magnetna influenca ); če železo ali jekleno palico ( jedro ) ovijemo z izolirano žico in po njej spustimo električni tok ( elektromagnet ). Umeten magnet je lahko trajen ( permanenten ), če je jeklen, ali pa le začasen…

Umetna gnojila

Umetna gnojila so industrijsko pridobljene snovi, ki se uporabljajo za gnojenje ali dognojevanje. Vsebujejo vse snovi, ki jih rastline potrebujejo za rast, kot npr. dušikove in fosforjeve spojine ter minerale npr. KCl. Razvoj umetnih gnojil se je pričel po letu 1913 ko so izumili postopek pridobivanja amoniaka iz vodika in dušika. Umetna gnojila so omogočila intenzivno kmetijstvo in bistveno povečanje…

Umetna vlakna

Med umetna vlakna uvrščamo sintetične polimerne snovi, kot npr. polieten, PVC, poliester ipd., kemijsko obdelane naravne polimerne snovi (viskoza, kazeinska vlakna), anorganska vlakna (steklena volja, vlakna iz žlindre), kovinska vlakna idr. Za umetna vlakna je značilno, da imajo velike molekule v katerih so vezani monomeri zaporedno, tako da tvorijo vlaknasto strukturo.

Umiljenje estrov

Pri reakciji med estrom in alkalijskim hidroksidom nastane alkohol in sol. Če ima kislina v estru več ogljikovih atomov, ima nastala sol lastnosti mila, zato se imenuje reakcija umiljenje. Zelo znano je umiljenje maščob, kjer nastane kot sol-milo natrijev ali kalijev palmitat oz. stearat, kot alkohol pa glicerol.

Uparjanje

Uparjanje je najbolj učinkovita tehnika koncentriranja nezaželenih substanc v procesni vodi. Z dovajanjem toplote se iz raztopine odstrani velik del vode (90%), preostala raztopina (10% vode) pa ima višjo koncentracijo raztopljene trdne snovi (>50%). Kvaliteta kondenzata je najmanj ekvivalentna kvaliteti sveže vode. KPK vrednost procesne vode se po uparjanju zniža preko 95%, uspešnost odstranitve…

Uparjanje z rekompresijo pare

Napravo sestavljajo uparjalnik, predgrelnik za vstopno raztopino in kompresor. Raztopino je potrebno segreti na delovno temperaturo, nato pa se jo s pomočjo kompresorja močno stisne, zaradi česar temperatura naraste nad vrelišče. Nastalo paro se vodi v predgrelnik, kjer kondenzira in odda toploto za predgretje raztopine. V ravnotežnem stanju naprava tako ne potrebuje zunanje pare, ker za gretje raztopine…

Uplinjanje premoga

Premog je mogoče pod določenimi pogoji upliniti, saj vsebuje največ ogljika in nekaj vodikovih, kisikovih, dušikovih in žveplovih spojin. Pri uplinjanju poteka reakcija med razžarjenim premogom in zrakom, pri čemer nastaja ogljikov monoksid v zmesi z dušikom iz zraka in drugimi primesmi. Ta zmes se imenuje generatorski plin. Pri reakciji med razžarjenim premogom in vodno paro nastaja vodni plin, ki…

Upor

V fiziki pomeni upor silo, ki deluje prosti premikanju (npr. elektronov, teles ipd.). Zato ločimo več vrst uporov. Npr: električni upor, trenje, upor vetra,…..

Uporaba alkohola v medicini

Za zunanjo uporabo uporabljamo alkohol kot antiseptik, za obloge, vtiranje in umivanje, pri vnetjih, čezmernemu potenju in udarninah. Alkohol se uporablja pri diabetikih kot hranljivo sredstvo , večinoma zviša krvni pritisk.

Uporaba kalcijevega karbonata

Kalcijev karbonat je v obliki apnenca gnojilo, surovina pri mnogih kemijskih tehnoloških procesih, pa tudi pomemben gradbeni material. Z žganjem iz apnenca pridobivajo žgano apno ( apnenec razpade v kalcijev oksid in ogljikov dioksid: Žgano apno ''gasijo'' v vodi, pri čemer dobijo gašeno apno (kalcijev hidroksid ali ): Gašeno apno (kalcijev hidroksid) se precej dobro topi v vodi (pri 20 1.3 g v 1l…

Upornost (električna)

Električna upornost (R) je razmerje med napetostjo (U) in tokom (I). R=U/I

Uporovne zlitine

Uporovne zlitine so zlitine, ki se jim njihova upornost s temperaturo praktično ne spreminja. Zato se zelo veliko uporabljajo v elektrotehniki. Najbolj znane uporovne zlitine so konstantin, manganin in nikelin. Glavna kovina v teh zlitinah je baker, poleg nje pa odvisno od zlitine še mangan, nikelj, železo in cink.

Uporovni termometer

Uporovni termometer je naprava za merjenje temperature, pri kateri izkoriščamo pojav, da je upornost snovi odvisna od temperature.

Upravljavec_odlagališča

Upravljavec odlagališča je pravna ali fizična oseba, ki skladno s predpisi upravlja odlagališče v času njegovega obratovanja ali po njegovem zaprtju.