Slovarček

Aktivni solarni sistem

Aktivni solarni sistem omogoča izkoriščanje sončne energije za ogrevanje vode v zgradbah. Sestavljen je iz sprejemnikov sončne toplote, hranilnikov (akumulatorjev) toplote in razvodne instalacije z avtomatiko. Takšen sistem je primeren za ogrevanje sanitarne vode, ne pa za ogrevanje stavb, saj je pozimi premalo sončne energije. Pri aktivnem solarnem sistemu se uporabljajo različni materiali. Sprejemniki…

Aktivno blato

Aktivno blato ostaja v čistilnih napravah, kot rezultat biološkega čiščenja odplak in vsebuje organske in anorganske odpadne snovi, ki so še aktivne. Če vsebuje blato še škodljive snovi ga je treba predelati s procesi gnitja na gniliščih, če pa blato ne vsebuje škodljivih snovi je primerno za dognojevanje.

Aktivno oglje

Aktivno oglje je kemijsko ogljik, sicer pa je to snov, ki ima zelo veliko aktivno površino (do 800 m2/gram snovi), na katero se lahko vežejo (adsorbirajo) snovi iz plinov, par, raztopin. Zato se aktivno oglje uporablja v filtrih za zrak in vodo, pomaga pa tudi pri zdravljenju želodčnih in trebušnih obolenjih, saj veže škodljive snovi. Aktivno oglje pridobivajo s suho destilacijo organskih snovi, npr.…

Aktivno oglje

Aktivno oglje je oglje v prahu, ki ima zelo veliko površino na katero se vežejo različne snovi iz vodne raztopine ali zraka. Proces se imenuje adsorpcija in se uporablja pri čiščenju vode, v zračnih filtrih, v medicini ipd.

Akumulacija

Akumulacija je koncentriranje ali odlaganje določenih snovi na določenem mestu. Primeri: akumulacija vode in odpadkov v akumulacijskem jezeru hidroelektraren, akumulacija škodljivih snovi v organizmu itd.

Akumulator

Akumulator je naprava, v kateri je zbrana (akumulirana) oz. shranjena kemijska energija in jo lahko tudi oddaja v obliki električne energije. Akumulator je galvanski člen , ki je sposoben pretvarjati kemijsko energijo v električno in obratno. Število protonov:0Število nevtronov:0

Akustika

Akustika je veja fizike, ki se ukvarja s proučevanjem zvoka.

Akvakultura

Akvakultura je gospodarska dejavnost, v kateri se ukvarjajo z gojenjem vodnih živali v bazenih, vodnih zajetjih ipd.

Akvamarin

Osnova za akvamarin je mineral beril, ki je brezbarven in ima kemijsko formulo Be3Al2(Si6O18). Dodatek železovih spojin da berilu značilno svetlomodro zeleno barvo, po kateri se akvamarin imenuje.

Albinizem

Pojav, da je nek osebek zaradi odsotnosti pigmenta bel.

Albit

Albit je silikatni material, in sicer je natrijev glinenec s kemijsko formulo Na2OxAl2O3x6SiO2.

Aldehidi

Aldehidi ali alkanali so organske kisikove spojine, ki imajo aldehidno (-CHO) oz. karbonilno skupino (C=O) vezano na alkilno skupino in na vodik R – CO – H. Karbonilna (C=O) oz. aldehidna skupina (–CHO) je v alkanalih vedno na prvem ogljiku. Če je karbonilna skupina (C=O) v alkanih na drugem mestu, se spojine imenujejo ketoni. Aldehide lahko obravnavamo tudi kot alkane, ki imajo eno – CH2 skupino…

Aldrin

Aldrin je kemijsko kloriran ogljikovodik, po delovanju je pesticid in je zelo strupen za toplokrvne živali. V zemlji ostane nerazgrajen deset in več let.

Alelopatija

Z alelopatijo označujemo vpliv rastlin na druge rastline. Rastline spuščajo v okolje različne kemikalije – spojine, s katerimi lahko pozitivno ali negativno vplivajo na druge rastline v okolici in si s tem zagotavljajo boljše možnosti za obstoj v okolju.

Alergeni

Alergeni so snovi, ki povzročajo alergijo.

Alergija

Alergija je preobčutljivost na določene snovi v okolju.

Alergoze

Alergoze so bolezni, ki nastanejo zaradi preobčutljivosti organizmov na določene alergene. Npr. seneni nahod, vnetja kože itd.

Alge

Alge so rastline, avtotrofne steljčnice iz dveh oddelkov nižjih rastlin.

Algicidi

Algicidi so pesticidi za uničevanje alg površinskih voda.

Aliciklične spojine

Za aliciklične spojine je značilno, da so ciklične spojine (vsebujejo enega ali več obročev), vendar ne vsebujejo benzenskega obroča.