Navodila za avtorje

Prispevke pripravite po navodilih:

Predloga za pisanje člankov (word datoteka)

Lektorirane prispevke pošljite po e-pošti na naslov [email protected].

Prispevki so honorirani (razen PR članki) in sicer prvi (v primeru več avtorjev) avtor prejme honorar v višini 20 EUR bruto bruto na stran oz. največ 80 EUR bruto bruto na članek.

Avtorji se s posredovanjem članka strinjajo, da se prispevki iz revije objavijo tudi na spletnih straneh založbe BITEKS oz. na drugih spletnih straneh, s katerimi sodeluje založba BITEKS.

Članki v reviji so recenzirani. Recenzentski postopek je anonimen. Avtor prejme rezultate recenziranja najkasneje v 2 mesecih od oddaje članka.