Navodila za avtorje

Prispevke pripravite po navodilih:

  • Naslov
  • Ime in priimek avtorja
  • Ustanova ali podjetje (npr. Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo)
  • Povzetek (dolžina povzetka naj ne presega 300 znakov)
  • Ključne besede (vsaj 3 in ne več kot 10)
  • Besedilo naj ne bo daljše od 10.000 znakov brez presledkov
  • Sheme, slike, grafi, fotografije ali drugo slikovno gradivo ter podnapise vključite v besedilo
  • Viri (in literatura) naj bodo citirani po standardu ISO 690

Predloga za pisanje člankov (word datoteka)

Lektorirane prispevke pošljite po e-pošti na naslov [email protected].

Prispevki so honorirani (razen PR članki) in sicer prvi (v primeru več avtorjev) avtor prejme honorar v višini 20 EUR bruto bruto na stran oz. največ 80 EUR bruto bruto na članek ter enoletno naročnino na revijo Kemija v šoli in družbi (slednje velja za prvega avtorja članka objavljenega v omenjeni reviji).

Avtorji se s posredovanjem članka strinjajo, da se prispevki iz revije objavijo tudi na spletnih straneh založbe BITEKS oz. na drugih spletnih straneh, s katerimi sodeluje založba BITEKS.

Članki v reviji so recenzirani. Recenzentski postopek je anonimen. Avtor prejme rezultate recenziranja najkasneje v 2 mesecih od oddaje članka.