Pogoji uporabe

Pogoji uporabe spletnega mesta se nanašajo na vse uporabnike in vse oblike uporabe spletnega mesta. Pogoji uporabe se redno dopolnjujejo in so v vsakem trenutku dostopni vsakomur na spletnem mestu.

1. Podatki o ponudniku

S spletnim mestom www.kemija.net upravlja podjetje Biteks d.o.o., Kajuhova 6, 1000 Ljubljana, v nadaljevanju opredeljen kot ponudnik. 

2. Uporaba gradiva

Vsebine, objavljene na spletnem mestu so zavarovane s pravicami intelektualne lastnine (glej točko 3). Brez pisnega dovoljenja ni dovoljeno na kakršenkoli način ali v kakršnekoli namene, v celoti ali delno, reproducirati, javno priobčevati, distribuirati, predelovati, prirejati ali kako drugače uporabljati, razen v okviru zakonsko dovoljenih izjem in omejitev avtorske pravice, vsebin, objavljenih na spletnem mestu. 

3. Pravice intelektualne lastnine

Vse pravice intelektualne lastnine, zlasti pa avtorske in avtorski sorodne pravice, vključno s sui generis pravico izdelovalca podatkovnih baz, na vsebinah, objavljenih na spletnem mestu, so izključna last ponudnika, razen če ni drugače določeno ali na kakršenkoli drug način označeno, da gre za pravice tretjih oseb. Za omenjene pravice intelektualne lastnine se uporabljajo pravila slovenskega Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (v nadaljevanju ZASP), Zakona o industrijski lastnini (v nadaljevanju ZIL-1) ter mednarodna pravila in pogodbe s področja varstva intelektualne lastnine. 

Ponudnik ne prevzema nikakršne odgovornosti za morebitno kršitev pravic intelektualne lastnine tretjih na vsebin, ki ga za objavo na spletnem mestu izdelajo avtorji.  Avtor vsebine je odgovoren, da posredovana vsebina ne posega v pravice intelektualne lastnine tretjih oseb. V primeru, da na spletnem mestu identificirate kakršnokoli vsebino, ki posega v Vaše pravice intelektualne lastnine ali pravice intelektualne lastnine tretjih, vljudno prosimo, da o tem obvestite uredništvo preko e-poštnega naslova.

Ime in logotip kot je objavljen na spletnem mestu je zavarovana znamka. Kakršnakoli uporaba imena ali logotipa brez izrecnega pisnega dovoljenja je prepovedana in lahko predstavlja kršitev avtorske pravice v skladu z določbami ZASP in pravic, ki izvirajo iz registrirane znamke v skladu z določbami ZIL-1. 

4. Dostopnost do spletnega portala in zahteve strojne in programske opreme

Ponudnik si pridržuje pravico do občasne nedostopnosti spletnega mesta zaradi potreb po vzdrževanju in odpravljanju morebitnih napak, izvajanju nadgradenj opreme ali zaradi okoliščin višje sile. Ponudnik ne odgovarja za nikakršno škodo, materialno ali nematerialno, ki bi uporabnikom nastala zaradi nedostopnosti spletnega mesta.

Za pregledovanje in delo z vsebinami na spletnem mestu uporabnik potrebuje:

* World Wide Web Consortium (W3C) je mednarodna skupnost, ki skrbi za razvoj spletnih standardov. Več o tem si lahko preberete na http://www.w3.org/Consortium/mission.html.

Naročniki imajo dostop do vsebin v času naročnine. V primeru odpovedi naročnine, se ukine dostop do vseh vsebin.

5. Registracija

Za dostop do zaprtih strani spletnega mesta se je potrebno registrirati. Uporabnik se zavezuje, da bo ob registraciji navedel točne, popolne in resnične podatke. Registracijo lahko izvede le zase osebno in ne za drugo osebo, razen če to opravi z izrecnim pooblastilom te druge osebe. Na podlagi pravilno izpolnjenega prijavnega obrazca in plačila naročnine,  bo uporabnik na navedeni e-poštni naslov prejel uporabniško ime in geslo, ki jo potrebuje za dostop do zaprtih strani spletnega mesta.

6. Varstvo osebnih podatkov

Spoštovanje zasebnosti uporabnikov spletnega mesta predstavlja za uredništvo temeljno skrb. Osebni podatki uporabnikov bodo v celoti obdelani (pridobljeni, urejeni, shranjeni, ipd.) s strani ponudnika. Uredništvo spletnega mesta ne bo pod nobenimi pogoji posredovalo ali omogočilo dostopa do osebnih podatkov uporabnikov tretjim osebam. Z vsemi pridobljenimi osebnimi podatki uporabnika bo ponudnik ravnal v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in v skladu z evropsko zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov. Ponudnik bo obdeloval samo podatke uporabnika, zbrane ob prvi prijavi uporabnika na zaprte strani spletnega mesta in sicer: ime, priimek, e-pošta, naslov, pošta in kraj. Podatke o naročniku (razen zakonsko obveznih) se po preteku naročnine izbriše.

Podatke, zbrane ob prvi prijavi uporabnika, bo uredništvo spletnega mesta uporabljalo izključno za:

Določila o piškotkih

Piškotek je majhna tekstovna datoteka, ki se prenese na računalnik uporabnika ob njegovem obisku spletne strani.  Spletno mesto uporablja piškotke le na zaprtih stran, kamor dostop brez omogočenih piškotkov ni mogoč. Spletno mesto uporablja mehanizem piškotkov (cookies) samo in izključno za hranjenje začasnih podatkov (t.i.začasni ali sejni piškotki).

7. Izključitev odgovornosti

Niti ponudnik niti uredništvo spletnega mesta niti katerakoli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi vsebin, objavljenih na spletnem mestu v nobenem primeru ne odgovarja za kakršnokoli škodo, materialno ali nematerialno, ki bi izhajala zlasti iz napak ali pomanjkljivosti v vsebini člankov. 

8. Reševanje sporov

Za vsa vprašanja, pripombe ali pritožbe, ki se nanašajo na storitve spletnega mesta se, prosim, obrnite na uredništvo spletnega mesta preko e-poštnega naslova.

9. Drugi pogoji

Uredništvo spletnega mesta si pridržuje pravico do spreminjanja in posodabljanja pogojev, pod katerimi se omogoča uporaba spletnega mesta. Ob vsaki posodobitvi pogojev uporabe bo datum na dnu teh pogojev osvežen. Uporabnik se s tem, ko uporablja spletno mesto, strinja s celotnimi Pogoji uporabe. Posamezne določbe v Pogojih uporabe se nanašajo samo na registrirane uporabnike spletnega mesta.