Skip navigation

Obremenjevanje okolja

Stalno obremenjevanje okolja z emisijami strupenih in nevarnih snovi je do sedaj že povzročilo izumrtje nekaterih rastlinskih in živalskih vrst, prav tako pa je povzročilo veliko število smrti ljudi in mnoga obolenja. Okolje ni več sposobno, da bi absorbiralo vse substance, ki jih človek izpusti v zrak, vodo ali zemljo, zato je propadanje okolja neizogibno. Posledice le-tega pa najbolj občuti človek sam, ki ga je tudi povzročil in ga še povzroča.

Emisije kemijskih substanc v zrak in vodo so najbolj pogoste.