Kratki testi

Z obarjanjem se iz odpadnih vod lahko odstrani

težke kovine

spojine, ki sproščajo neprijeten duh

natrijeve spojine

amoniak

Naslednji kratki test