Kratki testi

Kot vir ogljika in energije v bioreaktorjih ne moremo uporabiti

šote

škrob

saharoza

melasa

Naslednji kratki test