Kratki testi

Na 7s orbitali ima en elektron

protaktinij

lavrencij

francij

ajnštajnij

Naslednji kratki test