Kratki testi

Atom je najmanjši delec elementa. Molekula pa je najmanjši delec spojine, je leta 1926 zapisal:

Miro Krušič

Maks Prezelj

Jurij Brenčič

Franci Lazarini

Naslednji kratki test