Kratki testi

Flavoni imajo karbonilno skupino na mestu 4 in dvojno vez med mestoma

2,4

2,3

1,4

1,3

Naslednji kratki test