Kratki testi

Največ rude so v Mežici nakopali v letih 1960-1965 in to na leto:

milijon ton

500.000 ton

100 ton

10.000 ton

Naslednji kratki test