Kratki testi

Katerega procesa ne srečamo pri stabilizacijo blata:

nizkotlačno oksidacijo

anaerobno presnovo

alkoholno razredčevanje

aerobno presnovo

Naslednji kratki test