Kratki testi

HACCP sistem je povezan s pojmom:

Sežig

Prevoz

Minimizacija

Higiena

Naslednji kratki test