Kratki testi

http://www.glinek.si je spletna stran:

združenja glinokopov Slovenije

slovenskega podjetja, ki se ukvarja z galvanizacijo

komisije, ki se ukvarja s poravnavami

kmečkega turizma, kjer izdelujejo tudi izdelke iz gline

Naslednji kratki test