Kratki testi

Kolbejeva reakcija se nanaša na industrijsko proizvodnjo:

ultramarina

salicilne kisline, reagenta za pripravo aspirina

nitrobenzena

koksa

Naslednji kratki test