Kratki testi

Kalomel - Hg2Cl2 (živosrebrov (I) klorid) so v starih časih uporabljali za zdravljenje:

Kuge

Kolere

Gripe

AIDSA

Naslednji kratki test