Kratki testi

Idrijski rudnik, ki je obratoval več kot 500 let, je bil vir kristalov

pirita

magnezita

halkopirita

cinabarita ter metacinabarita

Naslednji kratki test