Kratki testi

Mikroporozni materiali imajo velikosti por do:

2 pm

2 nm

2 mm

2 cm

Naslednji kratki test