Kratki testi

Spojine za katere domnevajo, da povzročajo raka so razvrščena v:

5. skupino rakotvornih snovi

3. skupino rakotvornih snovi

2. skupino rakotvornih snovi

1. skupino rakotvornih snovi

Naslednji kratki test