Kratki testi

Aluminij je zelo odporen proti koroziji in kemičnim vplivom, ker:

se na zraku prevleče s prozorno, steklasto oksidno plastjo, ki ščiti kovino pred nadaljnjo oksidacijo

ne reagira s kislinami in bazami

je žlahtna kovina

ima potencial kot zlato

Naslednji kratki test