Kratki testi

Natrijev poliakrilat ima kratico

NaPA

NPa

NP

NAP

Naslednji kratki test