O reviji

Revija Kemija v šoli in družbi je edina revija v Sloveniji, ki se ukvarja s področjem kemijskega izobraževanja in tudi ena od redkih revij s področja kemije. Revijo je leta 1988 ustanovil v okviru Raziskovalne enote Srednje naravoslovne šole Ljubljana (sedaj Gimnazija Bežigrad) Srečo Zakrajšek, ob sodelovanje prof. dr. Franca Lazarinija, doc. dr. Margarete Vrtačnik, ki sta bila tudi avtorja v prvi številki revije in dr. Jadrana Mačka, ki je pomagal z nasveti.

Prva številke revije Kemija v šoli je izšla januarja 1989 v nakladi 1.200 izvodov in bila poslana vsem šolam v Sloveniji in podjetjem, ki se ukvarjajo s kemijo.

Z letom 2008 je revija dopolnila svoje ime v Kemija v šoli in družbi, saj prispevki presegajo samo šolsko tematiko in jih želimo prikazati tudi drugim bralcem. V letu 2012 smo reviji dodali prilogo Gospodarjenje z okoljem.

V letu 2015 se je revija preoblikovala v spletno revijo. Spletna revija Kemija v šoli in družbi (s prilogo Gospodarjenje z okoljem) je nastala na pobudo naših bralcev, da se revija prilagodi sodobnim trendom e-družbe (manjša poraba papirja, branje preko mobilnih naprav itd.).

Naročnikom revije so dostopni tudi strokovni članki, ki so v bili v preteklosti objavljeni v revijah Kemija v šoli in družbi ter Gospodarjenje z okoljem. Baza člankov obsega preko 900 strokovnih člankov v slovenskem jeziku.

Članki so pripravljeni v PDF obliki in jih je možno enostavno prenesti v vaš priljubljen bralnik oz. jih natisniti.