Obletnice

Obletnica - pred 139 leti
Izolacija samarija

Francoski kemik Paul-Émile Lecoq de Boisbaudran (1838–1912) je kot prvi uspel izolirati element samarij (Sm). Obstoj novega elementa je že leta 1853 s pomocjo spektroskopskih metod ugotovil švicarski kemik Jean Charles Galissard de Marignac (1817–1894).

Naslednja obletnica