Obletnice

Obletnica - pred 95 leti
Hundovo pravilo

Nemški fizik Friedrich Hund (1896–1997) je postavil pravilo (Hundovo pravilo), da v osnovnem stanju elektroni vselej zasedejo maksimalno število degeneriranih orbital (orbital z enako energijo).

Naslednja obletnica