Obletnice

Obletnica - pred 41 leti
Nobelova nagrada za kemijo

Ameriški kemik Herbert Brown (r. 1912) in nemški kemik Georg Wittig (1897–1987) sta prejela Nobelovo nagrado za kemijo za raziskave in aplikacije borovih in fosforjevih spojin v organski sintezi.

Naslednja obletnica