Slovarček

Travnik

Travnik imenujemo del zemeljske površine, ki je porasel s travo in ga običajno tudi ekonomsko izkoriščamo.