Slovarček

Fulereni

Fulereni so kristalizirana oblika ogljika. Sestavo fulerenov so odkrili šele leta 1985, čeprav je teh spojin v naravi več kot je diamantov. Fulereni so spojine, ki imajo v molekuli 60 in več ogljikovih atomov, ki so vezani v obliki žoge, če pa je ogljikovih atomov v molekuli več, se molekula razpotegne in je podobna žogi za rugby. Fulerene so poimenovali po ameriškem arhitektu Fullerju, ki je za svetovno razstavo v Montrealu leta 1967 zgradil stekleno kupolo, ki je imela natančno takšno obliko kot novo odkrite spojine. Fulereni nastajajo pri nepolnem gorenju ogljika, kontrolirano pa jih je mogoče dobiti z naparevanjem ogljika, ki ga najprej izparijo iz grafitnih palic, ki so v atmosferi helija in priključene na visoko napetost, da nastane obločni plamen. Fulereni imajo nekatere posebne lastnosti glede magnetnosti in super prevodnosti in imajo kot taki tudi številne možnosti za tehnološko uporabo.
Število protonov:0
Število nevtronov:0