Slovarček

Trofolitični sloj

Trofolitični sloj je spodnji sloj vode v jezerih in morju, kjer ni sončne svetlobe. V tem sloju poteka le razkroj organskih snovi.