Slovarček

Tropopavza

Tropopavza je zgornja meja troposfere.