Slovarček

Ubikvistična vrsta

Ubikvistična vrsta je tista vrsta organizmov, ki se hitro prilagodi razmeram v okolju. Primer so različne trave.