Slovarček

Urbanizacija

Urbanizacija pomeni širjenje naselij v naravno okolje ali na obdelane površine.