Slovarček

Alotropija

Alotropija je pojav, da se kak element pojavlja v več različnih kristalnih oblikah. Pojav je zelo pogost pri nekovinah in še posebej pri elementih, ki so na meji med kovinami in nekovinami (polkovine). Alotropske modifikacije elementov imajo zelo različne fizikalne lastnosti. Primer alotropske modifikacije so grafit, diamant in fulereni, ki so kemijsko ogljik, imajo pa različno zgradbo in s tem različne lastnosti.
Število protonov:0
Število nevtronov:0