Slovarček

Varovalni gozd

Varovalni gozd leži na višjih legah in varuje gozdove pod njim pred plazovi in nanosi materiala ob visokih vodah.