Slovarček

Vegetacija

Vegetacija je rastlinstvo na določenem območju.