Slovarček

Vegetacijska doba

Vegetacijska doba je doba v kateri rastline zrastejo.