Slovarček

Velikost populacije

Velikost populacije se prikaže s številom osebkov na določenem prostoru.