Slovarček

Veterina

Veterina je veda, ki se ukvarja z zdravjem živali in hrane, ki se pridela iz živalskih organizmov.