Slovarček

Vlažnost zraka

Zrak je vlažen zato, ker vsebuje vodo. Absolutna vlažnost pove, koliko gramov vode je v kubičnem metru zraka. Relativna vlažnost pove, kolikšen del vode je že v zraku, glede na največjo količino vode, ki je lahko v zraku pri določenih pogojih. Zrak nasičen z vodno paro ima 100% vlažnost.