Slovarček

Vodna bilanca

Vodna bilanca je razmerje med količino vode, ki pride in gre iz določenega območja. Načini pretoka vode so lahko različni – dotok, odtok, kondenzacija, izhlapevanje, transpiracija, ..