Slovarček

Vodni biotop

Vodni biotop je neživi del ekosistema v katerem živijo določeni organizmi.