Slovarček

Vodni režim

Vodni režim je skupek fizikalnih, kemijskih, bioloških, mikrobioloških, radioloških in drugih lastnosti v določenem povodju.