Slovarček

Vodno zajetje

Vodno zajetje je vsak sistem ali naprava, s pomočjo katere dobivamo vodo iz narave.