Slovarček

Vreme

Vreme označuje stanje in dogajanje v troposferi v določenem času, na določenem kraju.