Slovarček

Vremenska hišica

V vremenski hišici so naprave za merjenje parametrov, ki določajo vreme in stanje ozračja – temperatura, tlak, vlaga, padavine, vsebnost posameznih plinov in trdnih snovi v zraku, itd. Za merjenje morajo biti zagotovljeni določeni pogoji.