Slovarček

Zadrževalnik

Zadrževalnik je naprava v kateri se zbira (akumulira) voda. V primeru večjih padavin zadržuje vodo in uravnava pretok, v sušnih obdobjih pa služi zadrževalnik kot zbiralnik vode.