Slovarček

Zaščiteno območje

Zaščiteno območje je zavarovano območje, kjer je zelo omejena in natančno določena dovoljena dejavnost.