Slovarček

Zazidalno območje

Zazidalno območje je območje, kjer je z urbanističnim načrtom dovoljena gradnja.