Slovarček

Zeleni pas

Zeleni pas se imenuje zaščitni pas okrog naselij, ki ima namen zaščite naselja, obenem pa nudi možnosti za rekreacijo.