Slovarček

Zgorevanje snovi

Zgorevanje snovi je kemijski proces, pri katerem poteka spajanje s kisikom.