Slovarček

Zoocenoza

Zoocenoza je skupina več vrst živali, ki živijo na določenem prostoru in vplivajo drugo na drugo.