Slovarček

Zoofagi

Zoofagi so živali, ki se hranijo z drugimi živalmi in z deli njihovih teles.