Slovarček

Zoologija

Zoologija je veda, katere predmet proučevanja so živali.