Slovarček

Zrak

Zrak je plinska zmes v atmosferi.