Slovarček

žarnice

Žarnice so naprave, ki pretvarjajo električno energijo v svetlobo. S stališča varstva okolja so zanimive, ker porabijo v celoti zelo veliko drage in čiste energije in ker po uničenju postanejo nevarni odpadek, saj vsebujejo kovine in različne druge nevarne snovi.