Slovarček

železove bakterije

Železove bakterije sodijo med kemoavtrotrofne bakterije, ki v procesu sinteze organskih spojin porabljajo energijo, ki se sprošča pri oksidaciji železovih spojin. Pri tem nastaja železo v 3+ netopni obliki in se izloča.