Slovarček

živilska barvila

Živilska barvila se uporabljajo za barvanje živil v primeru, ko živila konzervirajo in pomagajo ohraniti barvo. Največkrat so živilska barvila naravne snovi.