Slovarček

žveplove bakterije

Žveplove bakterije sodijo med kemoavtrotrofne bakterije, ki v procesu sinteze organskih spojin porabljajo energijo, ki se sprošča pri oksidaciji žveplovih spojin, ki so v obliki H2S oz. sulfidov. Pri tem nastaja žveplo v obliki elementarnega žvepla in v obliki sulfatov. Žveplove bakterije se pogosto nahajajo ob izvirih žveplovih vod in v vodah, ki so onesnažene z žveplovimi spojinami.