Slovarček

Azbest

Azbest je vlaknast mineral, ki ima kemijsko sestavo 3MgO x 2SiO2 x 2H2O in je kemijsko in temperaturno zelo odporen. Še pred nekaj leti se je na široko uporabljal za ognje varne materiale in obleke (npr. za gasilce), talne obloge, salonit plošče za strehe in sanolitne cevi za vodovode, azbestne mreže, zavorne obloge pri avtomobilih itd. Ker delci azbesta povzročajo huda pljučna obolenja, se je poraba azbesta zelo zmanjšala, v večini izdelkov pa je bil zamenjan z drugimi materiali.
Število protonov:0
Število nevtronov:0