Slovarček

Aluminijev sulfat v papirništvu

Aluminijev sulfat ima v papirju vlogo fiksirnega in retencijskega sredstva. Elektrostatični naboj suspendiranih in koloidnih delcev v papirni suspenziji neposredno vpliva na retencijo finih delcev, polnil in procesnih kemikalij na vlakna ter s tem na lastnosti papirja. Večina dodanih komponent ima negativni naboj, zato se z dodatki aluminijevih komponent, ko je npr. aluminijev sulfat, izboljša retencija. Njegova uporabnost se pokaže v izboljšani formaciji papirja, boljšemu odvodnjavanju, v kontroli smolnih oblog in uravnavi pH sistema. Slabost uporabe aluminijevega sulfata je kislost papirja, ki zmanjšuje obstojnost papirjev, zato se v zadnjih tridesetih letih aluminijev sulfat zamenjuje z polialuminijevim kloridom (PAC), ki omogoča klejenje s sintetičnimi klejivi v psevdonevtralnem in alkalnem pH območju.