Slovarček

Zeta potencial

Pri premikanju delca v suspenziji, se okoli njega ustvari električna dvojna plast, sestavljena iz stabilne monomolekularne plasti adsorbiranih ionov in mejna plast, ki meji na notranjost raztopine. Elektrokinetski potencial ali zeta potencial je razlika v potencialih med mejno plastjo in notranjostjo raztopine. Vrednosti zeta potenciala se gibljejo med -50mV in +50mV.