Slovarček

Večstopenjsko uparjanje

V primeru večstopenjskega uparjanja v prvi uparjalnik prihaja procesna voda in se delno upari. Paro se vodi v naslednji uparjalnik, kjer služi kot ogrevalni medij. Na koncu uparjalnikov (ponavadi 3) je kondenzator, v katerem se nastala para iz vseh treh uparjalnikov kondenzira, nato pa se jo vodi nazaj v proces kot super čisto vodo. Koncentrirano raztopino se prav tako lahko uporabi v procesu na mestih, kjer ni potrebna brezionska voda.