Slovarček

Uparjanje z rekompresijo pare

Napravo sestavljajo uparjalnik, predgrelnik za vstopno raztopino in kompresor. Raztopino je potrebno segreti na delovno temperaturo, nato pa se jo s pomočjo kompresorja močno stisne, zaradi česar temperatura naraste nad vrelišče. Nastalo paro se vodi v predgrelnik, kjer kondenzira in odda toploto za predgretje raztopine. V ravnotežnem stanju naprava tako ne potrebuje zunanje pare, ker za gretje raztopine zadostuje toplota skondenzirane pare. Energijske potrebe so takrat enake porabi električne energije kompresorja (8-10kWh/m3). Uparjanje z rekompresijo pare se uporablja večinoma takrat, ko je cena električne energije nizka ali pa je proizvodnja pare predraga.