Slovarček

Alkalijske kovine

Li-litij Na-natrij K-kalij Ru-rubidij Cs-cezij Fr-francij Elemente I. skupine periodnega sistema imenujemo alkalijske kovine, ker tvorijo močne alkalije (baze, hidrokside – npr. NaOH, KOH idr.). Njihova značilnost je, da imajo v zunanji lupini le en elektron, ki ga v reakcijah oddajo elementu, s katerim reagirajo. Omenjene kovine so izredno reaktivne in se ne pojavljajo prosto v naravi, so mehkejše kot večina ostalih kovin, zato jih lahko režemo z nožem, so dobri prevodniki toplote in elektrike ter v stiku s kisikom iz zraka in z vodo hitro reagirajo. Alkalijske kovine hranijo v reagenčnih steklenicah, potopljene v petroleju. Najbolj reaktivna elementa prve skupine sta cezij in francij, ker se ionizacijska energija po skupini navzdol zmanjšuje.
Število protonov:0
Število nevtronov:0