Slovarček

žlahtni plini

helij neon argon kripton ksenon radon Žlahtni plini so postavljeni v VIII. skupino periodnega sistema in so kemijsko zelo stabilni, saj imajo visoke ionizacijske energije. V zunanji lupini imajo maksimalno možno število elektronov 8 in s tem oksidacijsko število 0. Kemijske spojine (v glavnem s fluorom in kisikom) najdemo le pri ksenonu, kriptonu in radonu, ki imajo nekoliko nižje ionizacijske energije. Žlahtni plini so zgrajeni iz enoatomnih molekul med katerimi so šibke, disperzne sile, zato imajo žlatni plini nizke temperature tališča in vrelišča.
Število protonov:0
Število nevtronov:0